Oost-Nederland klaar voor Smart Industry

In Smart Industry draait het om de revolutionaire integratie van ICT en geavanceerde technologieën in de industriële productieketen. Oost-Nederland kent veel kansen om met slimme fabrieken en slimme objecten in een slimme omgeving nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Actieagenda BOOST

BOOST is de actieagenda voor Smart Industry in Oost-Nederland. BOOST maakt Oost-Nederland klaar voor Smart Industry. Het draagt bij aan de versterking van de internationale concurrentiepositie van (mkb)bedrijven.

Dit doen we door de kansen in kaart te brengen, ontwikkelingen te versnellen, kennis te delen, vaardigheden te ontwikkelen, ondernemers te verbinden, en aan de slag te gaan in fieldlabs, innovatieprojecten en workshops.

De samenwerking tussen een breed spectrum van partners moet leiden tot een koppositie van Oost-Nederland als het gaat om Smart Industry. Maar bovenal moet het ertoe leiden dat bedrijven zelf aan de slag gaan met wat er al aan initiatieven is. 2015 was het jaar van ‘awareness’, 2016 het jaar van doen!

Met BOOST ondersteunen we de maakindustrie in Oost-Nederland die zich smart wil ontwikkelen. Dat doen we samen met (mkb)bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

Koplopers

Veel bedrijven in Oost-Nederland zijn al actief betrokken bij Smart Industry. Ondernemers uit de maakindustrie, van familiebedrijf tot multinational. Zij leveren een krachtige bijdrage aan de verdere ontwikkeling en realisatie van de regionale actieagenda. 5 actieve ondernemers vormen onze “kopgroep”. Zij zijn een kennis- en inspiratiebron voor andere ondernemers op het gebied van Smart Industry.

Foto v.l.n.r.: Frank Landhuis – Almi, Piet Mosterd AWL, Marjolein Boezel – Van Raam, Evelien Bras – Thales Group, Rien Slingerland – Ijsseltechnologie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6 thema’s

De kopgroep en BOOST willen op 6 thema’s versnelling realiseren en ervoor zorgen dat de concurrentiekracht van het bedrijfsleven behouden of versterkt wordt.

1. Bewustwording mkb
BOOST zet in op begeleiding op maat bij de 1e stap op weg naar digitalisering. Door de inzet van laagdrempelige instrumenten als digitaliseringsvouchers en Smart Café’s.

2. Sociale innovatie
BOOST wil ondernemers helpen om digitalisering in hun organisatie gelijk in te voeren met nieuwe manieren van werken, organiseren en samenwerken. De mensen in organisaties zijn het succes.

3. Regionale faciliteiten
BOOST wil zorgen dat er in Oost-Nederland voldoende faciliteiten zijn om te leren en te experimenten met innovatieve productietechnologiën. Naast begeleiding van nieuwe fieldlabs wordt gedacht aan het verbinden van de fieldlabs, proeftuinen en facilitysharingsinitiatieven in een netwerk.

4. Internationalisering
BOOST wil bedrijven stimuleren om slimmer te gaan innoveren, produceren en exporteren. Door meer kennis en kunde uit het buitenland te halen, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij Europese innovatiekoplopers (Vanguard Initiative) en meer aan handelsbevordering te doen.

5. Inspiratie & communicatie
BOOST gaat best practises van aansprekende top 100-ondernemers uit Oost-Nederland actief inzetten om als inspirerende boegbeelden het mkb te prikkelen om in beweging te komen. Hierbij zal geprobeerd worden om ook “verborgen kampioenen” bij BOOST te betrekken.

6. Slim organiseren
BOOST wil zich doorontwikkelen tot het open, lerend netwerk voor Oost-Nederland op het gebied van de schone, slimme maakindustrie. Om dit te bereiken is het voorstel om een organisator/ projectleider op te stellen die het netwerk formeert, verbreedt en verbindt met relevante actoren (landelijk projectbureau, Brainport).

Doet u ook mee?

Zo kunt u beginnen:

Wilt u meer weten over toepassing van Smart Industry?
Neem contact op met het team van BOOST.

Bekijk de Smart Industry Trends 2016 die tijdens de Hannover Messe te zien waren.